ฝ่ายบริหารจัดการ

 เนาวรัตน์ สอิด
เนาวรัตน์ สอิดหัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ
ผู้บริหาร
naowarat.s@psu.ac.th
Tel: 074-28 2103
ปรีดา นาคสวาสดิ์
ปรีดา นาคสวาสดิ์รองหัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
preeda.n@psu.ac.th
Tel: 074-28 2102

งานบริหารจัดการ

อรทัย บุญมี
อรทัย บุญมีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ orathai.b@psu.ac.th
Tel: 074-28 2073
เนาวรัตน์ ทองไทย
เนาวรัตน์ ทองไทยนักวิชาการอุดมศึกษา ชำนาญการnaowarat.t@psu.ac.th
Tel: 074-28 2108
อังกาบ การกรณ์
อังกาบ การกรณ์นักวิชาการอุดมศึกษาangkab.p@psu.ac.th
Tel: 074-28 2071
จินตนา สุกใส
จินตนา สุกใสแม่บ้านjintana.suk@psu.ac.th
Tel: 074-28 2110
วิบูลย์ วราสิทธิชัย
วิบูลย์ วราสิทธิชัยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษwiboon.w@psu.ac.th
Tel: 074-28 2095
สุรีย์รัตน์ อำพันสุข
สุรีย์รัตน์ อำพันสุขนักวิชาการอุดมศึกษาsureerat.a@psu.ac.th
Tel: 074-28 2107
สุธิดา  ธรรมโพธิกุล
สุธิดา ธรรมโพธิกุล นักวิชาการอุดมศึกษา ชำนาญการsuthida.t@psu.ac.th
Tel: 074-28 2071
วิไลวรรณ หังสพฤกษ์
วิไลวรรณ หังสพฤกษ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการwilaiwan.h@cc.psu.ac.th
Tel: 074-28 2119
จารุณี โลกะธาดา
จารุณี โลกะธาดานักวิชาการอุดมศึกษาjarunee.l@psu.ac.th
074-28 2077
ลออรัตน์ บุญศรี
ลออรัตน์ บุญศรีแม่บ้านlaoorut.b@psu.ac.th
Tel: 074-28 2110
พนิดา องค์ศิลปรัศมี
พนิดา องค์ศิลปรัศมีนักวิชาการเงินและบัญชี panida.o@psu.ac.th
Tel: 074-28 2102
เจนณิพิฐญ์ ยังสมบูรณ์
เจนณิพิฐญ์ ยังสมบูรณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป jennipich.y@psu.ac.th
Tel: 074-28 2105
อนุศักดิ์ ไข่แก้ว
อนุศักดิ์ ไข่แก้วพนักงานขับรถยนต์ anusak.k@psu.ac.th
Tel: 074-28 2110

งานบริการวิชาการ

ศราวดี แสงสมบุญ
ศราวดี แสงสมบุญนักวิชาการศึกษาsravadee.t@psu.ac.th
Tel: 074-28 2106
โฆษิต ช่วยชูฤทธิ์
โฆษิต ช่วยชูฤทธิ์พนักงานห้องปฏิบัติการ 2 kosit.c@psu.ac.th
Tel: 074-28 2112
ศิเนตร กิ้มเส้ง
ศิเนตร กิ้มเส้งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ sinate.k@psu.ac.th
Tel: 074-28 2087
ธีรพงศ์ ชื่นจิตร
ธีรพงศ์ ชื่นจิตรนักวิชาการอุดมศึกษาterapong.c@psu.ac.th
Tel: 074-28 2112
กาญจนา รองสวัสดิ์
กาญจนา รองสวัสดิ์พนักงานธุรการ 3kanchana.r@psu.ac.th
Tel: 074-28 2116
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy