ทีมผู้บริหาร สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ

รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์
รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะsinchai.k@psu.ac.th
Tel: 074-28 2100
ผศ.ดร.ชิดชนก โชคสุชาติ
ผศ.ดร.ชิดชนก โชคสุชาติรองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
ด้านบริหาร บริการดิจิทัล และยุทธศาสตร์ข้อมูล
chidchanok.ch@psu.ac.th
Tel: 074-28 2114
ผศ.ธัชชัย เอ้งฉ้วน
ผศ.ธัชชัย เอ้งฉ้วนรองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและกายภาพ
touch@coe.psu.ac.th
Tel: 074-28 2090
ผศ.สุธน แซ่ว่อง
ผศ.สุธน แซ่ว่องผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการดิจิทัล
suthon.s@psu.ac.th
Tel: 074-28 2117
ผศ.ดร.ชินพงศ์ อังสุโชติเมธี
ผศ.ดร.ชินพงศ์ อังสุโชติเมธีผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
ด้านบูรณาการบริการดิจิทัลและพันธกิจสังคม
chinnapong.a@psu.ac.th
Tel: 074-28 2092
ดร.ธนาธิป ลิ่มนา
ดร.ธนาธิป ลิ่มนาผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
ด้านการบริการโครงสร้างพื้นฐานบริการดิจิทัล
thanathip.l@psu.ac.th
Tel: 074-28 2104
เนาวรัตน์ สอิด
เนาวรัตน์ สอิดผู้บริหารnaowarat.s@psu.ac.th
หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ
Tel: 074-28 2103
พรพิทักษ์ สันติภาพถาวร
พรพิทักษ์ สันติภาพถาวร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการponpitak.s@psu.ac.th
รักษาการหัวหน้าฝ่ายระบบโครงสร้างพื้นฐาน
Tel: 074-28 2129
ปรีชา ศรีมนัสรัตน์
ปรีชา ศรีมนัสรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการpreecha.s@psu.ac.th
รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
Tel: 074-28 2118
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy