แบบฟอร์มสำหรับผู้ใช้บริการสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขที่เอกสาร

เรื่อง

F-SS01

การขอใช้บริการ Web Site

F-SS03

แบบฟอร์มขอติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

F-SS04

แบบฟอร์มขอเปิดใช้บัญชีผู้ใช้งานชั่วคราว ประเภทรายบุคคล

F-SS05

แบบฟอร์มขอเปิดใช้บัญชีผู้ใช้งานชั่วคราว ประเภทกลุ่ม

F-SS06

แบบฟอร์มการขอใช้บริการระบบยืนยันตัวตน PSU Passport

F-SS07

แบบฟอร์มขอเปิดสิทธิ์ออกบัญชีผู้ใช้งานชั่วคราวไม่เกิน 7 วัน

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy