ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/แผนที่

Map diis-02 

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร. 0 - 7428 - 2101 โทรสาร. 0 - 7428 - 2111
 
 

Map-01