ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ให้บริการการพัฒนาซอฟต์แวร์สนับสนุนภารกิจกลางของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1 ระบบสารสนเทศนักศึกษา 

   ระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS) 

   ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ (E-Admission) 

   ระบบรายละเอียดรายวิชาและรายงานผลดำเนินการ (Course Spec.) 

   ระบบประกันสุขภาพนักศึกษาต่างชาติ (HIF) 

 

2 ระบบสารสนเทศบุคลากร 

   ระบบสารสนเทศบุคลากร (MIS-DSS) 

   ระบบผลงานวิชาการและภาระงาน (HRMIS) 

   ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (DOCs) 

   ระบบสมัครงานออนไลน์ (Resume) 

   ระบบลงเวลาปฏิบัติงานออนไลน์ (Work) 

   ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (TOR Online) 

   ระบบสวัสดิการกองทุนพนักงาน (FUND) 

   ระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) 

   ระบบสวัสดิการเงินกู้ (LOAN) 

   ระบบรายงานตัวออนไลน์ (JOBs) 

   ระบบลงเวลาปฏิบัติงาน (TimeStamp) 

   ระบบการรายงานผลงานเพื่อขอรับเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ (Compensation) 

 

3 ระบบสารสนเทศการเรียนรู้       

   ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพิ่อสถาบันอุดมศึกษาไทย (ALIST) 

 

4. Digital Core Services 

   Digital Signatures 

   Payment Gateway 

 

______________________________________________________________________________________________________________________

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy