ฝ่ายระบบโครงสร้างพื้นฐาน

F2

 

ฝ่ายระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

 ให้บริการการ ดังนี้ 

1 โครงสร้างพื้นฐานบริการด้านดิจิทัล (Digital Infrastructure as a Service: DIaaS) 

  • ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
  • ระบบเครือข่ายแบ็กโบนเชื่อมต่อคณะและวิทยาเขต และระบบเครือข่ายไร้สายวิทยาเขตหาดใหญ่ 
  • ระบบโทรศัพท์วิทยาเขตหาดใหญ่ 
  • บริการห้องประชุมทางไกล 
  • บริการแพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์ 
  • บริการแพลตฟอร์มการติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันทั้ง 5 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย 

 

2 ซอฟต์แวร์สนับสนุนภารกิจกลางของมหาวิทยาลัย 

 

3 บริการ VM Server 

 

4 สนับสนุนการเรียนการสอนในส่วนของ Infrastructure สำหรับวาง server ของคณะ/ส่วนงาน 

 

เข้าสู่เว็บไซต์ ฝ่ายระบบโครงสร้างพื้นฐาน https://net.psu.ac.th/

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy